Što ako niste odjavili boravište u HR ?

POLICIJSKA uprava Osječko-baranjska obavijestila je građane na području Policijske postaje Beli Manastir da će se od 10. siječnja 2017. godine obavljati terenske provjere s ciljem provjere prebivališta.

Policija poziva građane da ažuriraju svoja prebivališta, boravišta, privremene odlaske iz Republike Hrvatske i osobne iskaznice sukladno odredbama Zakona o prebivalištu (Narodne novine broj 144/12).

Za osobe koje ne žive na prijavljenim adresama,  ne reguliraju svoja prebivališta, donijet će se rješenje o odjavi prebivališta s prijavljenih adresa.

Kako piše sib.hr, policija je već dolazila građanima na području Osijeka u kuće kako bi utvrdila mjesta prebivališta.

Što ako niste odjavili boravište?

Iz policije su objasnili što će se dogoditi ako osoba koja je otišla raditi u inozemstvo nije odjavila prebivalište:
“Člankom 3. Zakona o prebivalištu Narodne novine broj 144/12 kaže da osoba koja se iseljava iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjena u drugoj državi dužna je odjaviti prebivalište. Odjava prebivališta podnosi se prije iseljenja. Ako osoba propusti odjaviti prebivalište prije iseljenja, odjavu mora zatražiti u roku od 15 dana od dana useljenja u drugu državu putem nadležne diplomatske misije – konzularnog ureda u RH u toj državi.

Ako osoba napušta prebivalište u trajanju duljem od godinu dana radi privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske u svrhu obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera i vezani su određeno vremensko razdoblje, dugotrajno liječenje i drugih razloga dužna je to prijaviti nadležnom tijelu na čijem području ima prijavljeno prebivalište, neposredno ili putem nadležne diplomatske misije – uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije o razlozima privremenog odlaska.

Ako napuštanje prebivališta radi privremenog odlaska izvan RH potraje duže od 5 godina osoba je dužna ponovno prijaviti odsutnost iz mjesta prebivališta gore navedenim tijelima i prijavu obnavljati nakon svakog daljnjeg proteka razdoblja od 3 godine uz prilaganje dokumentacije o razlozima boravljenja izvan RH.

Smatra se da osoba boravi izvan RH duže od godinu dana i u slučajevima kada ona povremeno dolazi u RH, ali u razdoblju od godinu dana ne boravi u RH ukupno dulje od 3 mjeseca.

Prebivalište se utvrđuje terenskim provjerama na adresama stranaka na zahtjev neke druge stranke, anonimno, kontrolnim popisima isteka osobnih iskaznica ili u obavljanju poslova temeljne policije. Temeljna policija utvrđuje prebivalište u razgovoru sa ukućanima ili sa susjedima osobe za koju se utvrđuje prebivalište te se upućuje poziv na adresu prebivališta stranci. Ukoliko se stranka pozivu ne odazove isti se nakon nekog vremena stavlja na oglasnu ploču te se osobnog dana s oglasne ploče skida smatrajući da je isti uručen stranci (temeljem Zakona o općem upravnom postupku). Policijska uprava donosi rješenje o odjavi prebivališta te se isto stavlja na oglasnu ploču i protekom roka od 8 dana isto je pravomoćno i izvršno. Nakon pravomoćnosti rješenja osobna iskaznica nije važeća i za istom je raspisana potraga.”

Podjelite
  • 22
  •  
  •  
  •  
  •  
    22
    Shares